Waarom Sepa green


Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De stijgende energievraag, het besef dat fossiele brandstoffen opraken en de negatieve gevolgen van de uitstoot van het broeikasgas CO2 (kooldioxine), wakkeren het besef aan dat de energievoorziening anders moet worden ingekleed.

Nederland wil minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en geleidelijk overschakelen op hernieuwbare energie. Het streven is erop gericht dat in 2020 twintig procent van de totale energieproductie uit duurzame energie bestaat.

Het is daarom belangrijk dat Nederland beschikt over een eigen betrouwbare, duurzame energievoorziening. In het huidige systeem met Garanties van Oorsprong leidt het kopen van ‘groene stroom’ in Nederland niet altijd tot meer investeringen in schone energie in ons land. Afhankelijk van de prijs van de Garanties van Oorsprong kan het voor energieleveranciers financieel zelfs voordeliger zijn om grijze energie in (het buitenland) te kopen en deze via certificaten te vergroenen, dan zelf te investeren in de productie van duurzame energie in Nederland.

Sepa green doet het anders.

Wij zijn transparant over de herkomst van onze groene energie. Sepa green garandeert dat minimaal 20 procent  van de energie die geleverd wordt, duurzaam in Nederland is opgewekt. Deze groene energie is afkomstig van in Nederland gevestigde productielocaties. Sepa green garandeert dit middels groencertificaten. Door te investeren in duurzame energieopwekking dragen wij bij aan de verduurzaming van Nederland en een betrouwbare eigen, duurzame energievoorziening.


Groencertificaat als tastbaar bewijs.

Als tastbaar bewijs ontvangen klanten een certificaat dat garandeert dat de groene energie van Sepa green honderd procent duurzaam is en geproduceerd is in eigen land. Dit certificaat kan gebruikt worden in de communicatie met klanten. Sepa green-klanten onderscheiden zich hiermee ten opzichte van de concurrentie, in de wetenschap dat duurzaamheid een steeds zichtbaarder onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. In toenemende mate wordt bij aanbestedingen het instrument van de CO2-ladder gebruikt om af te meten hoe duurzaam bedrijven in hun energieverbruik zijn. Het gebruik van in Nederland opgewekte duurzame energie leidt tot een hogere score op de ladder.

Overstappen naar een andere energieleverancier is simpel.

Als u aangeeft Sepa green te willen ontvangen, zeggen wij uw overeenkomst met de huidige leverancier op. Pas wanneer dit is afgehandeld ontvangt u Sepa green. U betaalt dus nooit dubbel.