Stroometiket 2015 is beschikbaar

In de energiebranche is afgesproken dat iedere leverancier jaarlijks een stroometiket publiceert waarin kenbaar wordt gemaakt hoe de stroom is opgewekt die de afgelopen periode is geleverd.
Dit wordt gecommuniceerd aan de hand van een zogenaamd stroometiket.
Het stroometiket van Sepa green over 2015 is inmiddels beschikbaar.

Standaard levert Sepa green 20% groene stroom opgewekt in biomassa centrales.
De overige stroom wordt bijgekocht op de energiebeurs en noemt men conventionele energie.
Deze conventionele energie is afkomstig van verschillende bronnen en de brandstofmix hiervoor wordt landelijk bepaald.

Sepa green wil toe naar een steeds duurzamere levering van energie aan haar eindgebruikers.
In 2014 is dan ook bijna 25% van de geleverde energie opgewekt in biomassacentrales.
Hiermee lopen we op schema voor onze doelstelling om (minimaal) 20% groene stroom te leveren.

Vanaf 01 januari 2016 is het percentage groene stroom verder omhoog gegaan.
Standaard levert Sepa green sinds begin dit jaar 100% groene stroom, waarvan minimaal 20% in Nederland is geproduceerd. De overige +/- 80% betreft Europees opgewekte groene stroom.

Klik op de volgende link om het stroometiket 2015 te openen:  Stroometiket 2015

Bent u een ondernemer die aandacht heeft voor duurzaam ondernemen. Sepa green is de energieleverancier voor het…

Meer informatie

Bent u een consument die aandacht heeft voor duurzaam leven. Sepa green is de energieleverancier als het…

Meer informatie

Vul hier uw gegevens in en ontvang uw aanbod op maat!

Meer informatie