Schuldhulpverlening

Als u krap bij kas zit, proberen wij er graag samen met u uit te komen. We willen graag voorkomen dat u afgesloten wordt.Betalingsregeling treffen

Wij treffen betalingsregelingen voor jaar- en eindafrekeningen of eventuele correcties hiervan. Voor termijnnota’s kunt u geen betalingsregeling treffen. Dit bedrag komt immers iedere maand terug en het treffen van een regeling voor één nota is hierin geen oplossing. Wanneer u een termijnnota niet op tijd kunt betalen horen wij dit graag van u zodat wij eventueel de vervaldatum van de nota kunnen verzetten. Neem contact op via mail met klantenservice@sepagreen.nl


Wat als u niet meer kunt betalen - Schuldhulpverlening

Lukt het u niet meer om de openstaande bedragen tijdig te voldoen, ook met met een betalingsregeling? Dan kunt u alsnog voorkomen dat wij de energielevering stoppen. Meldt u dan zo snel mogelijk aan bij een instantie voor schuldhulpverlening. Deze instantie is aangewezen door uw gemeente of is een instantie naar keuze die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet (NVVK). Neem contact op met uw gemeente om u hiervoor aan te melden.

Bent u ondernemer? Neem dan contact op met de gemeente van uw woonplaats. Melden wij u aan bij de gemeente? Dan doen wij dit ook bij de gemeente van uw woonplaats.

Aanmelden bij schuldhulpverlening via Sepa Green
Bent u een consument of ondernemer (geen rechtspersoon)? Dan kunnen wij u aanmelden bij een gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening. U kunt ons hiervoor een schriftelijk verzoek toesturen op debiteurenbeheer@sepagreen.nl binnen 5 dagen na dagtekening van de vooraankondiging Einde Levering. Met dit verzoek geeft u ons toestemming om uw gegevens door te geven aan uw gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening.

Indien u niet ingaat op ons aanbod om u aan te melden bij een gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening en u uzelf ook niet aanmeldt, dan zullen wij uw contactgegevens, klantnummer en de hoogte van uw schuld doorgeven aan een instantie voor schuldhulpverlening bij uw gemeente. Op grond van artikel 4a van de ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas’ zijn wij verplicht dat voor u te doen.

Voorwaarden voor schuldhulpverlening
Komt u niet in aanmerking voor schuldhulpverlening, of u houdt zich, om welke reden dan ook, niet aan de voorwaarden van het schuldhulpverleningstraject? Dan stopt dat traject en beëindigen wij helaas alsnog de levering van energie.


Verklaring zeer ernstige gezondheidsrisico’s

Stoppen wij de energielevering, maar leidt dit tot zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor u of uw huisgenoten? Dan schorten wij de beëindiging op. Dit doen wij pas nadat wij, binnen 14 dagen na dagtekening van de vooraankondiging Einde Levering, een schriftelijk verklaring van een arts, die niet de behandelende arts is, van u hebben ontvangen.

Deze arts moet verklaren dat voor u of uw huisgenoten zeer ernstige gezondheidsrisico’s ontstaan door de beëindiging. Mocht naar aanleiding van deze verklaring de beëindiging worden opgeschort, adviseren wij u alsnog om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een instantie voor schuldhulpverlening


Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
Naast de minnelijke schuldhulpverlening kunt u ook een beroep doen op de wettelijke schuldsanering. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente. Is er een uitspraak WSNP van de rechter? Dan zullen wij energie blijven leveren.


Overige Info: Incasso Kosten

Als een vordering ter incasso wordt aangeboden aan een derde partij, dan kan deze partij extra kosten in rekening brengen. De totale buitengerechtelijke kosten voor een aanmaning, (slot)sommatie en de kosten van een derde partij zijn maximaal de wettelijk toegestane buitengerechtelijke kosten alsmede verschuldigde rente per nota, conform de Wet normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK).

Hoofdsom Percentage bovenop de oorspronkelijke factuur:
Over de som van €0 tot €2.500 15% Minimaal € 40,-
Over de som van €2.500 tot €5.000 10%
Over de som van €5.000 tot €10.000 5%
Over de som van €10.000 tot €200.000 1%
Over de som van €200.000 of meer 0,5% Maximaal € 6.775,-

Einde levering
Als u een nota bij ons heeft openstaan, dan kunnen wij overgaan tot het beëindigen van levering van energie. Als uw energielevering is beëindigd in verband met wanbetaling kunnen wij de levering alleen hervatten als de volledige schuld bij ons is voldaan, inclusief eventuele incassokosten. Als wij de energielevering hervatten, kunnen wij u om een borg vragen. De kosten van de heraansluiting zijn voor uw rekening.

Einde energielevering uitstellen
Wij stellen de beëindiging van levering van energie uit indien u binnen 14 dagen na dagtekening van de vooraankondiging Einde Levering een schriftelijk bewijs stuurt naar debiteurenbeheer@sepagreen.nl dat u zich heeft aangemeld bij een instantie voor schuldhulpverlening. Wij blijven dan energie leveren totdat is beslist over uw verzoek voor schuldhulpverlening.

Indien uw verzoek wordt afgewezen, dan beëindigen wij alsnog de levering van energie. Blijkt dat u een schuldsaneringsregeling heeft getroffen of kunt u binnen 14 dagen na dagtekening van de vooraankondiging Einde Levering aantonen dat de onderhavige vorderingen bij een lopend traject van schuldhulpverlening worden betrokken?
Dan wordt de levering van energie ook tijdens de looptijd van dat traject niet beëindigd.

Nog geen automatische incasso ingesteld?
Wij raden u aan automatisch incasso in te stellen om te voorkomen dat u vergeet te betalen (en u aanmaningskosten van minimaal €15,- (btw-vrij) in rekening gebracht krijgt). Ook scheelt dit u €2,50 excl. btw (3,025 incl. 21% btw) aan facturatiekosten per termijnnota.

Wilt u automatische incasso instellen? Neem hiervoor contact op met onze klantenservice: klantenservice@sepagreen.nl
Aanmelden bij schuldhulpverlening via Sepa Green

Sepa Green is aangesloten bij de Geschillencommissie Energie, Geschillencommissie Prijsplafond en de Geschillencommissie Energie Zakelijk. Is je klacht niet naar tevredenheid door ons opgelost? Dan kun je terecht bij De Geschillencommissie. Dit is een externe en onafhankelijke instantie die een bindende uitspraak doet voor beide partijen, betreffende de klacht.

Meer informatie kun je vinden op de website van De Geschillencommissie.
Of neem contact op via het telefoonnummer: 070 - 310 53 10 (uw gebruikelijke belkosten)

Wilt u ook energie van Sepa? Vul uw gegevens in en wij bellen u terug met een voorstel.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.