Regelgeving

De energiebranche is een gereguleerde branche. Wij leven de richtlijnen en gedragscodes na die de Autoriteit Consument en Markt (ACM, toezichthouder) en Energie Nederland (branche organisatie) hebben opgesteld. Zij zien er ook op toe dat deze worden nageleefd.


Gedragscode consument en energieleverancier

In de gedragscode "consument en energieleverancier" staat beschreven waar Innova Energie en Sepa Green aan moet voldoen bij de werving van en het onderhouden, aangaan, voortzetten en beëindigen van leveringsovereenkomsten. Wil je de gedragscode inzien? Klik op onderstaande knop om de gedragscode te downloaden.

Gedragscode consument en energieleverancier 2020
Gedragscode rondom gebruik slimme meter

Om onze diensten goed uit te kunnen voeren maakt Sepa Green gebruik van meetgegevens. In geval van een slimme meter kunnen deze gegevens op afstand worden uitgelezen uit de meetinrichting (meter). Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw meetdata en privacy wordt omgegaan. Daarom passen wij de "Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012" toe. Deze gedragscode is opgesteld door Energie Nederland, in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierin kun je lezen hoe leverancier moeten omgaan met het gebruik, vastleggen, uitwisselen en bewaren van de meetgegevens over jouw persoonlijke energieverbruik.

Onze verklaring is hieronder te bekijken. Wil je de volledige gedragscode inzien? Klik dan op onderstaande knop om deze te downloaden.

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012
Onze verklaring gedragscode slimme meter

Ook vanuit Energie Nederland is er aandacht voor het bovenstaande. Voor meer informatie hierover en een overzicht van de toegetreden leveranciers kunt u hier klikken.
Geschillencomissie

Sepa Green is aangesloten bij de Geschillencommissie Energie, Geschillencommissie Prijsplafond en de Geschillencommissie Energie Zakelijk. Is je klacht niet naar tevredenheid door ons opgelost? Dan kun je terecht bij De Geschillencommissie. Dit is een externe en onafhankelijke instantie die een bindende uitspraak doet voor beide partijen, betreffende de klacht.

Meer informatie kun je vinden op de website van De Geschillencommissie.
Of neem contact op via het telefoonnummer: 070 - 310 53 10 (uw gebruikelijke belkosten)

Wilt u ook energie van Sepa? Vul uw gegevens in en wij bellen u terug met een voorstel.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.