Over Sepa green

Mission statement:Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door o.a. gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse productielocaties. Hierdoor sparen we niet alleen het milieu maar creëren we in ons land ook een betrouwbare groene energievoorziening.

Sepa green is meer dan een energieleverancier. Voor bedrijven en instellingen kan het energieverbruik worden teruggedrongen door gebruik te maken van duurzame energiebronnen als wind, zon en biomassa. Hiervoor kunnen zonnepanelen en – collectoren, windturbines maar ook mini-warmtekrachtcentrales en biomassaketels worden ingezet. Voor elke situatie is een passende oplossing. Het kenmerkende is dat deze praktisch toepasbaar, technisch haalbaar en bovenal economisch rendabel zijn

Sepa green doet het anders.

Wij zijn transparant over de herkomst van onze groene energie. Sepa green garandeert dat minimaal 20 procent van de energie die geleverd wordt, duurzaam in Nederland is opgewekt. Deze groene energie is afkomstig van in Nederland gevestigde productielocaties. Sepa green garandeert dit door middel van een groencertificaat. Door te investeren in duurzame energieopwekking dragen wij bij aan de verduurzaming van Nederland en een betrouwbare eigen, duurzame energievoorziening.